Video xem thêm: David Beckham phô diễn kỹ thuật tuyệt đỉnh trước mắt các học trò