Video xem thêm: Thất tình buồn đã đành, cậu bạn tội nghiệp còn bị lũ bạn nhiệt tình hát múa vừa an ủi vừa trêu ghẹo