Video xem thêm: Phạm Hương nói sai tiếng Anh trong trailer The Look tập 3