Video xem thêm: CƯỚI VỢ LẠNG SƠN, NHÀ GÁI THÁCH UỐNG 100 CHÉN RƯỢU.