Video xem thêm: Wanna One trình diễn Energetic và Burn it up tại MAMA Vietnam 2017