Video xem thêm: Chi pu lên trao giải, tiện thể hát tặng một bài tiếng Hàn và phản ứng hài hước của khán giả