Video xem thêm: Sau khi sinh con được 8 tiếng, sản phụ mặc áo cưới chạy thẳng từ bệnh viện đến hôn lễ