Video xem thêm: Nữ giúp việc bạo hành trẻ sơ sinh cùng lời khai tại cơ quan chức năng