Video xem thêm: Chiếc chăn gió ấm vi vu khắp nẻo đường thách thức mọi thời tiết.