Video xem thêm: Bất chấp động đất, cô giáo trẻ chẳng màng tính mạng bản thân, giúp học sinh an toàn trước