Video xem thêm: Clip: Cụ ông chỉ còn một tay vẫn tung chưởng với tài xế gây tai nạn định bỏ trốn