Video xem thêm: Bị bắt nạt gãy liệt chân, chú chó trung thành vẫn ẩn nấp dưới container để đợi chủ