Video xem thêm: Cơn mưa lớn khiến hàng trăm người đang ăn cỗ cưới phải chạy tán loạn ở Thành phố Hồ Chí Minh