Video xem thêm: Các bác sĩ phải phá tường mới có thể đưa người phụ nữ 500kg ra ngoài