Video xem thêm: Clip: Phần thi hùng biện bằng tiếng Anh đầy xúc động của Mỹ Linh tại Miss World