Video xem thêm: Cụ bà Nghệ An 103 tuổi, nhìn vào gương nói chuyện với chính mình mà không biết