Video xem thêm: Con gái Trương Ngọc Ánh - Trần Bảo Sơn nói tiếng Anh như "gió"