Video xem thêm: Lũ lụt tại phố cổ Hội An: cả một di sản chìm trong biển nước