Video xem thêm: Tình hình gió bão kinh hoàng tại TP Nha Trang