Video xem thêm: Nhịn ăn bất chấp để giảm cân: vừa phản tác dụng, vừa gây ra các tác hại khủng khiếp