Video xem thêm: Sau tất cả, đây vẫn là loạt nam thần cổ trang Hoa Ngữ được khán giả mê nhất hiện nay