Video xem thêm: "Ninja đường phố" xông pha đi ngược chiều gây tắc hầm Kim Liên