Video xem thêm: Truy bắt kẻ côn đồ cầm mã tấu chém hàng loạt ô tô trên đường phố Sài Gòn