Video xem thêm: "Nghi vấn Cựu bí thư Đoàn trường ép bạn gái phá thai, phủi bỏ trách nhiệm"