Video xem thêm: Người đàn ông đuổi theo ô tô để trả lại túi rác chủ xe vứt ra đường