Video xem thêm: Một người đàn ông họ Lâm 43 tuổi đến đầu thú với cảnh sát Cao Hùng, Đài Loan vì đã sát hại đứa con nhỏ vào 12 năm trước.