Video xem thêm: Hà Nội: Sau 1 tuần vỡ đê, nhiều trường vẫn chìm sâu trong biển nước