Video xem thêm: Toàn cảnh tình hình mưa lũ tại các địa điểm nóng trong nước, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của