Video xem thêm: Mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ đông hồ tại Hà Nội