Video xem thêm: Xe điên tông gia đình 6 người: ba mẹ, anh chị em thiệt mạng trước mắt bé trai còn sống