Video xem thêm: Buôn chuyện giữa đường, người phụ nữ không nhường còn chửi "như tát nước vào mặt" tài xế