Video xem thêm: Phillips Nguyễn đăng ảnh “nhá hàng”, xác nhận sẽ mời Super Junior, SNSD và EXO biểu diễn tại Việt Nam?