Video xem thêm: Học trò trường Lê Hồng Phong mỗi sáng đều cúi chào bác bảo vệ