Video xem thêm: Bộ ảnh cưới đầu tiên sau 60 năm về chung một nhà