Video xem thêm: Tại sao nhà vệ sinh công cộng lại có những khoảng trống hở?