Video xem thêm: Bà bầu vừa kịp cởi quần là con đã rơi khỏi bụng, khóc ré khiến nhiều người giật mình