Video xem thêm: Hoa hậu Kỳ Duyên thể hể hiện khả năng giao tiếp bằng tiếng anh trôi chảy.