Video xem thêm: Sự thật đằng sau việc con voi băng qua đường hung hãn đuổi theo người đàn ông