Video xem thêm: Cảnh sát Mỹ cung cấp lương thực cho cụ bà 94 tuổi