Video xem thêm: Bắt được 'quái vật biển' đột biến hai miệng