Video xem thêm: Lần đầu tiên thử nghiệm tính năng Face ID, Apple đã gặp thất bại ngay trên sân khấu?