Video xem thêm: FaceID trên iPhone X xịt ngay trong buổi ra mắt