Video xem thêm: BTC Vietnam's Next Top Model chính thức lên tiếng về đêm chung kết