Video xem thêm: Taeyang (Big Bang) nói sẽ đến Việt Nam trong tương lai