Video xem thêm: Phỏng vấn Tú Hảo - Quán quân The Face 2017