Video xem thêm: Highlight: U18 Brunei 1 - 8 U18 Việt Nam (bảng B, U18 Đông Nam Á 2017)