Video xem thêm: Những người mẫu bị giám khảo mắng sấp mặt trên sóng truyền hình