Video xem thêm: Lễ khai giảng ở vùng rốn lũ đau thương