Video xem thêm: Cả nhà đang ăn cơm, bình gas mini bất ngờ phát nổ