Video xem thêm: Clip sốc: Bếp ga mini bất ngờ phát nổ trong bữa ăn của một gia đình ở Đắk Lắk